Cổ pô cho CB650F và CBR650, inox và titan

4.200.000

  • Inox = 4.200.000
  • Inox khò xanh = 4.900.000
  • Full titan = 14.500.000