Lưới bảo vệ két nước CB400 1999-2010

400.000

Có 2 màu bạc và đen